Kompanitë
Vlera
1.
Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative
240,000.0 €
2. N.N.T."A.B.C."
Ndërtimi i objekteve për banim social në Gracanicë Punët shtesë
46,779.0 €
3.
Marrëveshje kornizë Furnizim me pemë dhe perime
25,000.0 €
4. " Agani L.t.d " Sh.p.k., " Agani L.t.d " Sh.p.k., " Agani L.t.d " Sh.p.k., N.SH.T."MADE-KOS", MATKOS PHARM SH .P.K., Interlab SH.P.K., N.SH.T."MADE-KOS", " Agani L.t.d " Sh.p.k., " Agani L.t.d " Sh.p.k., " Agani L.t.d " Sh.p.k., " Agani L.t.d " Sh.p.k.,
Furnizim me material shpenzues medicinal nga LE
4,022.0 €
5. " EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K., " EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K., " EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K., " LEGO " SH.P.K., Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm ", Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm ", Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm ", Ndërmarrja
FurniziM me Barna nga Lista e re EsencialE për Nevojat e SHSKUK-së
2,822.0 €
6.
Sherbimi per Hosting dhe Domain Name per dy faqet e internetit www.pak-ks.org dhe www.kta-kosovo.org
999.0 €
7. Klan Kosova Sh.p.k
Transmetimi i spotit per senzibilizimin e konsumatorve per shlyerjen e borxheve qe kane ndaj NP Termokos Sh.A
999.0 €
8. , Rrahim Ademaj
Rregullimi me llamarine i kulmit te shkolla fillore e Gjyrkocit
999.0 €
9. MINIBUS AGRON OSMANI
Transporti i nxenesve nga lagjia Qeskoll-Keqekolle
998.0 €
10. BESI A
FURNZIM ME DEZINFEKTUES PER AMBIENT DEZINFEKTUES PER DUAR NE SHKOLLA
997.0 €
11. Granit Demukaj B.I.(N.SH.T.”Lili-D”
Pastrimi i materialit inert nga diga e Lumbardhit
997.0 €
12. Naim Sel. Berisha B.I (Ega Etal)
Punim i Filterit DN 300mm
997.0 €
13. “B-Engineering”
Furnizimi me material teknik per nyjet sanitare dhe kanalizim, per nevojat e klinikave ne kuader te QKUK
997.0 €
14. Dragiša Jovanović I.B.
Prokurimi i kuzhines per bife komunes
996.0 €
15. N.SH.P. “Ajro Klima”
Furnizim me Matrial per filtera te ajrit per klima industriale
995.0 €
16. “FAB ADVERTISING” LLC
Furnizim me material shpenzues me rastin e Konferences se dyte nderkombetare ne Drejtesi dhe Arte
995.0 €
17. ANASTASIJA GROZDANOVIC I.B.
Prokurimi i detergjenteve per nevojat e Institucionit Parashkollor ne Mitrovicen Veriore
995.0 €
18. “Termovent”
Furnizimi me pompa qarkulluese per uje sanitar dhe pompe per nxemje, ne Kliniken e Psikiatrise dhe Institutin e Psikiatrise Forenzike
995.0 €
19. Zehadin Berisha B.I. --- N.T. ‘’ Day Star’’
Furnizimi me material per dezinfektim per nevojat e shkollave fillore te komunes se Dragashit
995.0 €
20. Basri Kalisi B.I. DPT” SFERA ”
Pajisje per mirembajte dhe vegla pune per nevoja te NPL.Pastrimi\xe2\x80\x99sh.a.
994.0 €
21. Nnp,,Ndërtimtari’’(Muhamet Muqiqi BI)
Riparimi i rrjetit te kanalizimit ne Graboc-shkolla,,Laura Scoti\xe2\x80\x99\xe2\x80\x99
993.0 €
22. N.T.SH. " El - Com "
Matjet e rezistencave, përtokëzuesve dhe rrufepritësve
992.0 €
23. SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A
Sigurimi i Veturave Zyrtare te Universitetit Gjakoves\t
990.0 €
24. “IPKO Telecommunications”L.L.C
Sherbime te internetit, per nevojat e Zyres se Presidentit te Republikes se Kosoves
990.0 €
25. “FAB ADVERTISING” LLC
Furnizim me Libra te protokollit dhe Libra te te diplomuarve
990.0 €
26. UMBRELLA SH.P.K
Publikimi i film dokumentar
990.0 €
27.
Mbikqyrja e projekteve invesive
990.0 €
28. “GURI-2”SH.P.K
Larje te automjeteve te MBPZHR-se
990.0 €
29. “VIArchitects” SH.P.K. , Vushtri
Hartimi i projektit per rregullimin e platos rreth BKK dhe dyshemes te sallat 18,19,20,28 ne BKK
990.0 €
30. “Punto” shpk
Furnizimi me karrika ortopedike sipas kerkesave dhe nevojave te AK-se
990.0 €
31. NSH “Preventiva”
Servisimi dhe mirembajtja e Kompjuterve ,Lap top ,per SHMLP Anton Cetta ne Skenderaj
989.0 €
32. Maslor Krasniqi B.I. --- D.P.Z. ‘’ COLI DEKOR’’
Furnizimi me rafte administraten e shkolles ne \xe2\x80\x98\xe2\x80\x99 Fetah Sylejmani\xe2\x80\x99\xe2\x80\x99 Dragash
989.0 €
33. L&R MOTORS
Rregullim/ servisim i vetures zyrtare te AKK-se
987.0 €
34. Urban Technology nga Skenderaj
Servisimi i PC dhe mirembajtja e tyre si dhe instalimi i SO.
987.0 €
35. , Nuredin Hysenaj B.I
Furnizim me mirnjohje,logo dhe mbishkrime per Komunen e Shtimes
985.0 €
36.
Furnizim me material higjenik
983.0 €
37. “Art” Sh.P.K
Furnizimi me mjete mbrojtese kunder Pandemise covid-19
982.0 €
38. Nebojša Nedeljković B.I. (PGP “NEBGOR”)
Prokurimi me instalimin e materialeve kulluese per ndertesen B ne Mali Zvecan
981.0 €
39. GIGI shpk
Furnizim me Goma per gjunta 154523140
981.0 €
40. N.SH.”FELI DESIGN” nga Prishtina
Rregullimi i tapetave te murit me llogo zyrtare ne sallen e bordit te drejtorve ne Komune Skenderaj
980.0 €
41. GIGI shpk
Furnizim me Goma per gjunta 154523170
979.0 €
42. “B-Engineering”
Nderrimi i dritares se vjeter per evitimin e rrjedhjes se ujit,ne koridorin e pacienteve tek Klinika e Radiologjise-QKUK
978.0 €
43. Shpk,,ARF,,
Shenja mbrojtese per kujdes dhe vetedije te shtuar nga nxenesit per pandemine Covid-19,ne shkollat fillore dhe te mesme te komunes se Fushe Kosoves
975.0 €
44. Avni Haliti B.I. --- NTSH ‘’ Intersoft – a’’ Computers
Servisimi i aparateve fotokopjues ne shkollen fillore \xe2\x80\x98\xe2\x80\x99 Fetah Sylejmani\xe2\x80\x99\xe2\x80\x99 Dragash
972.0 €
45. SAQ PICTURES SH.P.K
Krijimi i Web faqes APK-se
970.0 €
46. NTSH”Elektromontimi
Rritja e kapacitetit te sistemit te rampave ekzistuese te oksigjenit 3+3
970.0 €
47. ”Solid”
Renovimi i kulmit ne SHFMUSkenderbeuKraishte
970.0 €
48. SHPK.’’AR-AR’’
Miermbajtaja te Emaileve zyrtare
970.0 €
49. “Zonnum” SH.P.K.
Raport per vleresimin e ndikimit ne mjedis per paisje me leje mjedisore dhe punimi i elaboratit per mbrojtje nga zjarri per impiantin e riciklimit
970.0 €
50. “PHARMA PLUS “ nga Skenderaj
Furnizimi me kanilla per QKMF-ne ne Skenderaj
968.0 €