K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A.
Vlera
1. Furnizim me goma dhe akumulator
4 €