Red Flags Potencial
Kompanitë me përqindje të lartë të tenderave me një institucion

# Kompania Informata shtesë
1 UNION L.L.C Ka fituar 100.00%, 45 nga 45, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
2 Dashnim Jashari B.I. Ka fituar 100.00%, 42 nga 42, të tenderave në institucionin: KOMUNA SHTIME.
3 N.N.T. Milazim Shala Ka fituar 100.00%, 29 nga 29, të tenderave në institucionin: KOMUNA GLLOGOC.
4 MEGA SAFETY Ka fituar 100.00%, 21 nga 21, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosoves KEK Sh.A..
5 N.T. ,,Fer-Petroll Ka fituar 100.00%, 20 nga 20, të tenderave në institucionin: KOMUNA GLLOGOC.
6 Mehmet Peja B.I. Ka fituar 100.00%, 19 nga 19, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
7 ATLLAS-Prishtine Ka fituar 100.00%, 19 nga 19, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosoves KEK Sh.A..
8 "V&V Company" D.O.O. Ka fituar 100.00%, 18 nga 18, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
9 N.N." BRRUTI ING " Ka fituar 100.00%, 18 nga 18, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
10 " EUROTRANS " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 17 nga 17, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK.
11 GHM Company SH.P.K Ka fituar 100.00%, 17 nga 17, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
12 ND SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 14 nga 14, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
13 NNSh VAAKAL Ka fituar 100.00%, 14 nga 14, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PODUJEVËS.
14 NTP ,, Elektro D-T Projekt " Ka fituar 100.00%, 14 nga 14, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
15 " ND " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 13 nga 13, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
16 N.N.T. " Bini " Ka fituar 100.00%, 13 nga 13, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PODUJEVËS.
17 N.N.SH. "Korben" Ka fituar 100.00%, 13 nga 13, të tenderave në institucionin: KOMUNA E GJAKOVËS.
18 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK RADULE STEVIC B.I.; N.N.T. A.B.C... Ka fituar 100.00%, 13 nga 13, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ.
19 N.T.SH. " MONT ELEKTRO " Ka fituar 100.00%, 12 nga 12, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
20 MONTING ENERGJETIKA SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 12 nga 12, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
21 Fehmi S. Raçi B.I. Ka fituar 100.00%, 12 nga 12, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
22 N.T.P. " El - Tex " Ka fituar 100.00%, 11 nga 11, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
23 N.N.SH: "Xhema Com" Ka fituar 100.00%, 11 nga 11, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.
24 Valdrini sh.p.k Ka fituar 100.00%, 11 nga 11, të tenderave në institucionin: KOMUNA GLLOGOC.
25 NPSH.STAR GRAF Ka fituar 100.00%, 10 nga 10, të tenderave në institucionin: KK Hani i Elezit.
26 N.T.P."ARDHMËRIA" Ka fituar 100.00%, 10 nga 10, të tenderave në institucionin: KOMUNA SHTIME.
27 " MONDI " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 10 nga 10, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PEJES.
28 "MITROLAND" D.O.O. Ka fituar 100.00%, 10 nga 10, të tenderave në institucionin: OPŠTINA SEVERNA MITROVICA.
29 N.T.P. " B -Ademaj " Ka fituar 100.00%, 10 nga 10, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
30 N.T.SH."REMA" Ka fituar 100.00%, 9 nga 9, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK.
31 N.N.P."ART " Ka fituar 100.00%, 9 nga 9, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
32 PP,,PRO - PROM " Ka fituar 100.00%, 9 nga 9, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
33 CMC groupSHPK Ka fituar 100.00%, 9 nga 9, të tenderave në institucionin: Trepc a Ndermarrje ne Administrim te AKP-es.
34 " NATONII " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 9 nga 9, të tenderave në institucionin: KOMUNA E ISTOGUT.
35 '' Konstruktori Ing.1969" Sh.p.k. Ka fituar 100.00%, 9 nga 9, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PODUJEVËS.
36 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK NIKI - GD SH.P.K.; AM GROUP SH.P... Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
37 EL TEX GROUP SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
38 CITY COMPUTER-Prishtine Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosoves KEK Sh.A..
39 Pashtriku-Prishtine Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosoves KEK Sh.A..
40 " ORTU "SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
41 N.T.SH. " ARB - COM " Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
42 " A- D- E Group" SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
43 V&V Company D.O.O. Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
44 shpk“Elektro GG”- Prishtinë Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KOSTT sh.a.
45 Alstom Power Service -Rep.Office in Kosovo Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
46 " ARDI & ARI " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
47 N.N.T. " Korabi " Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KOMUNA GLLOGOC.
48 N.P.T. ,, HEKURANI " Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
49 Intering SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
50 " Parajsa " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.
51 IMB Ka fituar 100.00%, 8 nga 8, të tenderave në institucionin: Radio Televizioni i Kosovës.
52 “ATC” Sh.p.k. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: Infrakos Sh.a.
53 TEHNOPRO MD D.O.O. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
54 KIBERNETIKA SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KOMUNA E GJAKOVËS.
55 ELEKTRO GG shpk Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
56 ''MK - OO5'' D.O.O. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
57 N.P.T. " Linda " Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A..
58 Kompani E Sigurimit Alpha Private Security SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES.
59 " ORA Engineering " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
60 N.N. "Vllëzrit Hyseni" Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PODUJEVËS.
61 N.T."EURO TURS" Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KOMUNA HANI I ELEZIT.
62 EKSIM COM SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
63 Mendi -P SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË.
64 Shpend N. Belegu B.I. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PEJES.
65 ŠVARCVALD D.O.O. Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: OPŠTINA SEVERNA MITROVICA.
66 EUROTRANS SHPK Ka fituar 100.00%, 7 nga 7, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK.
67 NT Feroda Commerce Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
68 Xhemshir Sejdija B.I. Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.
69 " Niki - GD " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
70 Ambulanca Dhe Farmacia Veterinare Goni Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KOMUNA FERIZAJ.
71 NPT a - com Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
72 NN BRRUTI ING Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
73 AUTOSERVIS VALI-Prishtine Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosoves KEK Sh.A..
74 Intering shpk Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
75 VAM - TRADE SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: Trepça SH.A..
76 N.T.SH. " Start - GE " Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
77 B Ademaj SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
78 " LONI - 1 " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: K. Regj. e Mbeturinave " Pastërtia " SH.A..
79 N.T.H. " Bimi " Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
80 NPT PASHTRIKU Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
81 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK U - UNIQUE SH.P.K.; EING COM SH.... Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
82 Mirusha Company Shpk Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS.
83 " Loshi Company " Sh.p.k. Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MITROVICË.
84 IZMORNIK DOO Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KOMUNA RANILLUG.
85 NPT a - com Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
86 N.T.P. "FERIZI" Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.
87 “Mali-I” Ka fituar 100.00%, 6 nga 6, të tenderave në institucionin: Qendra Klinike Univeristare e Kosovës.
88 P.P. " S - MONT " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK.
89 "TALI" SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL- GJILAN.
90 N.T.SH. " Dino " Sh.p.k. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.
91 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK BERISHA COM SH.P.K.; VIA ING SH.... Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA E GJAKOVËS.
92 NTP ARDHM&#203 RIA Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA SHTIME.
93 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK AVAG GROUP SH.P.K.; EING COM SH.... Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL- GJILAN.
94 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK CETIS D.D; CETKOS L.L.C. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE.
95 European Broadcasting Union Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK.
96 N.T.P. " Fursine - Kosova " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL VITI.
97 N.T.N. " Erza " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
98 N.N.T. " Shkodrani " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS.
99 N.T.P. "Agro Loni" Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA FERIZAJ.
100 N.N.SH. " ORNELA " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES.
101 Agron Halimi B.I. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA FERIZAJ.
102 N.T.P. " Ulpiana " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES.
103 KOSVIK LTD D.O.O. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
104 Vehbi Mamaj B.I. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA SUHAREKË.
105 N.T.P. " B & L " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
106 “Avni Bajqinovci “B.I.- Prishtinë Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOSTT sh.a.
107 N.T.SH. " Fokus Design " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA SUHAREKË.
108 N.T.,,Juniku Reisen" Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA E JUNIKUT.
109 N.N.P. " POLLUZHA-M " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA GLLOGOC.
110 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK MUHARREM HOTI B.I.; ELECTRA SH.P... Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
111 N.T.P. " Atlas " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
112 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK ARLINDI SHPK; INFRA-PLUS SH.P.K.... Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA FERIZAJ.
113 N.N.P."EBK" Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
114 " EURO-ING " SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
115 3 ANGLE SHPK Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: Akademia e Shkencave dhe e Arteve.
116 NILOS GMBH & CO. KG - DEGA NË KOSOVË Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
117 N.T. BESNIKU Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: Kompania Regjionale e Mbeturinave Çabrati - Gjakovë.
118 S&P GLOBAL PLATTS Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
119 NNH,, Verona " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: Trepça SH.A..
120 MONDI SHPK Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PEJES.
121 N.N.P."VLLËZËRIT SAHITI" Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PODUJEVËS.
122 " TEKNOXGROUP KOSOVO " L.L.C. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
123 ALEKSANDAR ?OR?EVIC IB Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: OPŠTINA SEVERNA MITROVICA.
124 GZIMI-GARTEN-UND LANDSCHAFTSBAU SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË.
125 KOMBI TAXI GANIMET BAJRA Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
126 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK VB INVEST SH.P.K.; COMPANYA ESKA... Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.
127 ORA Engineering SHPK Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
128 N.Sh. "Besa" Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA FERIZAJ.
129 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK FORTESA O.P.; SABA BELCA DEGA NË... Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
130 N.P.T. " MD - Prodyct " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
131 N.T.SH. " LUMI-REISEN " Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
132 “As tech”shpk -Prishtinë Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
133 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK N.T. FLAMURI ; ,,BENITA COMPANY ... Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
134 RINA PHARM Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: Sherbimet e Shendetit Mendor Gjilan.
135 Leonardo S.p.A. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR.
136 Made Kos Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: Spitali Regjional Gjilan.
137 N.T.P " Exim -Com" Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
138 N.P.SH. "Elta" Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A..
139 D.P.H. Bifea "Safeti" Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KOMUNA HANI I ELEZIT.
140 Globi - M.I. SH.P.K. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL- GJILAN.
141 N.T.SH. '' GIMEX '' Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
142 PACTUM D.O.O. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: OPŠTINA SEVERNA MITROVICA.
143 NTSH Sporti Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: KK Ranillug.
144 "AVATON" D.O.O. Ka fituar 100.00%, 5 nga 5, të tenderave në institucionin: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ".
145 NNT BINI SH.P.K. Ka fituar 94.74%, 18 nga 19, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PODUJEVËS.
146 ORTU SH.P.K. Ka fituar 94.12%, 16 nga 17, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
147 N.P.SH. "NISMA" Ka fituar 92.86%, 13 nga 14, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
148 "H.SEFERI" SH.P.K. Ka fituar 92.00%, 23 nga 25, të tenderave në institucionin: KOMUNA SUHAREKË.
149 SADIKU-A-Prishtine Ka fituar 90.91%, 10 nga 11, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosoves KEK Sh.A..
150 N.P.T."DINAMIKA" Ka fituar 90.91%, 10 nga 11, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
151 N.T.P. "Union" Ka fituar 90.00%, 9 nga 10, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
152 N.T.P. " Eldi-Com" Ka fituar 90.00%, 9 nga 10, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
153 "ALBI COMPANY" SH.P.K Ka fituar 89.47%, 17 nga 19, të tenderave në institucionin: MINISTRIA E KULTURES RS DHE ÇJK.
154 N.T.SH. KOPSHTI GIMI Ka fituar 88.89%, 8 nga 9, të tenderave në institucionin: KOMUNA SHTIME.
155 N.T.SH." BIZUN " Ka fituar 87.50%, 14 nga 16, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
156 TONI O.P. Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: MINISTRIA E KULTURES RS DHE ÇJK.
157 N.T.N. GËRGURI " SH.P.K. Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË.
158 " DELTA-ING " SH.P.K. Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA.
159 " GAMA ING " SH.P.K. Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA.
160 Euroasphalt Shpk Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
161 " SIB " SH.P.K. Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: KOMUNA E ISTOGUT.
162 ,,Benita Company"Sh.p.k. Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS.
163 CITY COMPUTER SHPK Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
164 "NOTI-BETON " SH.P.K. Ka fituar 87.50%, 7 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES.
165 N.N.P.,,Valbona - Gj" Ka fituar 85.71%, 6 nga 7, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PEJES.
166 Autoompex PF SH.P.K Ka fituar 85.71%, 6 nga 7, të tenderave në institucionin: Trepc a Ndermarrje ne Administrim te AKP-es.
167 " EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. Ka fituar 85.71%, 6 nga 7, të tenderave në institucionin: SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS.
168 SINANI - ING SH.P.K. Ka fituar 85.71%, 6 nga 7, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
169 N.T.P ATLAS Ka fituar 85.71%, 6 nga 7, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
170 BK - CONSTRUCTION SH.P.K. Ka fituar 85.71%, 6 nga 7, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PEJES.
171 NTP SADIKU-A Ka fituar 85.71%, 6 nga 7, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
172 N.T.SH. " AR - DRITI " Ka fituar 85.00%, 17 nga 20, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK.
173 " BAK - ING " SH.P.K. Ka fituar 84.62%, 11 nga 13, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
174 N.T.P. " OPHARM " Ka fituar 83.33%, 5 nga 6, të tenderave në institucionin: QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES.
175 N.T.P. " ULPIANA " Ka fituar 83.33%, 5 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES.
176 EuroVia SH.P.K. Ka fituar 83.33%, 5 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
177 NN ,, XH. Kololli " Ka fituar 80.00%, 8 nga 10, të tenderave në institucionin: KOMUNA SUHAREKË.
178 NPT,,BELI" Ka fituar 80.00%, 8 nga 10, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
179 AXA SHPK Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
180 "Merkatori" SH.A. Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL VITI.
181 CITY COMPUTER Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
182 NTP EXIM-COM Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
183 NN Shkembi Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MITROVICË.
184 N.T.Sh. “AUTOTRANSPORTI ORACA” Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: Infrakos Sh.a.
185 “FORMA STUDIO” Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT.
186 NNP EBK Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
187 " LEGO " SH.P.K. Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS.
188 " ENTERI " SH.P.K. Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE.
189 NTSH INLINE ENGINEERING Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
190 N.T.P. "ABC" Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL- GJILAN.
191 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK FORTESA O.P.; FORTESA SH.P.K. Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
192 ELDI COM-Prishtine Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosoves KEK Sh.A..
193 " T & DESIGN " SH.P.K. Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: MINISTRIA E KULTURES RS DHE ÇJK.
194 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK ELCOM D.O.O. TUZLA; ELCOM D.O.O.... Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..
195 AGIMI DE Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KK Pejë.
196 KATER A SHPK Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
197 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK EBK SH.P.K.; CONSTRUMAX SH.P.K. Ka fituar 80.00%, 4 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
198 " CAMI KOM " SH.P.K. Ka fituar 77.78%, 7 nga 9, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
199 N.P.T. " a - com " Ka fituar 77.27%, 17 nga 22, të tenderave në institucionin: Trepça SH.A..
200 N.N"Shkembi" Ka fituar 76.92%, 10 nga 13, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË.
201 Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë " Buqa " Ka fituar 75.00%, 9 nga 12, të tenderave në institucionin: POLICIA E KOSOVËS.
202 N.N.T." NORTH " Ka fituar 75.00%, 6 nga 8, të tenderave në institucionin: Spitali i Pergjithshem- Pejë.
203 N.N.SH."ARDI" Ka fituar 75.00%, 6 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
204 N.N.SH." EGO - ELSA " Ka fituar 73.33%, 11 nga 15, të tenderave në institucionin: QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES.
205 " U - UNIQUE " SH.P.K. Ka fituar 72.73%, 8 nga 11, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.
206 " Inovix " SH.P.K. Ka fituar 70.00%, 7 nga 10, të tenderave në institucionin: UNIVERSITETI I PRISHTINËS.
207 "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Ka fituar 68.75%, 11 nga 16, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL- GJILAN.
208 N.N."PRISHTINA" Ka fituar 66.67%, 4 nga 6, të tenderave në institucionin: MINISTRIA E MBROJTJES.
209 N.N.P. " BEK-ING " Ka fituar 66.67%, 4 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
210 " MEL Engineering " SH.P.K. Ka fituar 66.67%, 4 nga 6, të tenderave në institucionin: KOMUNA E PODUJEVËS.
211 NPT Medica Shpk Ka fituar 66.67%, 4 nga 6, të tenderave në institucionin: QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES.
212 N.N.P. " Ndërtimtari " Ka fituar 66.67%, 4 nga 6, të tenderave në institucionin: QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES.
213 " LIMORA " SH.P.K. Ka fituar 66.67%, 4 nga 6, të tenderave në institucionin: KOMUNA GLLOGOC.
214 " Premium Bakery " SH.P.K. Ka fituar 66.67%, 4 nga 6, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES.
215 Interlab SHPK Ka fituar 66.67%, 4 nga 6, të tenderave në institucionin: UNIVERSITETI I PRISHTINËS.
216 ANASTASIJA GROZDANOVIC I.B. Ka fituar 63.64%, 7 nga 11, të tenderave në institucionin: OPŠTINA SEVERNA MITROVICA.
217 " CMC GROUP " SH.P.K. Ka fituar 62.50%, 10 nga 16, të tenderave në institucionin: Trepça SH.A..
218 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK COMPANYA ESKAVATORI SH.P.K.; DT ... Ka fituar 62.50%, 5 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.
219 " Trasing Group " Sh.p.k. Ka fituar 62.50%, 5 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ.
220 NT,,Rilindja Commerc" Ka fituar 62.50%, 5 nga 8, të tenderave në institucionin: KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK.
221 " ILEAA-GR " SH.P.K. Ka fituar 60.00%, 6 nga 10, të tenderave në institucionin: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor.
222 FIDAN KRASNIQI BI SH.P.K. Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT.
223 " Europa Partners " SH.P.K. Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA.
224 “LTG Kosova” L.L.C Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: Dogana e Kosovës.
225 Grupi Benita, ASFALT GROUP Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS.
226 NNTABC Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA.
227 GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK BAJRAM HA.GASHI B.I.; GASHI ING ... Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE.
228 Muharrem Z. Berisha B.I. Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor.
229 EURO DELTA Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A..
230 SWISSMED SH.P.K. Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: MINISTRIA E SHËNDETËSISË.
231 " ERST BAU " SH.P.K. Ka fituar 60.00%, 3 nga 5, të tenderave në institucionin: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë .
Kompanitë e reja që kanë fitu tendera - Kërko në ARBK

# Kompania Informata shtesë
1 MILOVAN VULOVIC I.P. Regjistruar me datën: 18 Tetor 2018, pas 4 javëve ka fituar tenderin: Prokurimi i pajisjeve sportive për nevojat e shkollave fillore tek A.K.: OPŠTINA SEVERNA MITROVICA, me vlerë prej 5,900 €.
2 " RAHOVICA COMERCE " SH.P.K. Regjistruar me datën: 17 Tetor 2018, pas 7 javëve ka fituar tenderin: Zgjerimi i shtratit të lumit Kaqanolli tek A.K.: KOMUNA E PODUJEVËS, me vlerë prej 44,545 €.
3 " B.GRUP " SH.P.K. Regjistruar me datën: 19 Shtator 2018, pas 8 javëve ka fituar tenderin: Ndërtimi i Urës në Fshatin Bubavec tek A.K.: KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE, me vlerë prej 9,929 €.
4 " AG CONSTRUCTION " SH.P.K. Regjistruar me datën: 7 Shtator 2018, pas 11 javëve ka fituar tenderin: Ndertimi i Shkollës Fillore të Mesme të ulët - vazhdimi i punimeve -Kishnicë- Graqanicë-Punët finale tek A.K.: MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE, me vlerë prej 368,825 €.
5 " UNI- LAB " SH.P.K. Regjistruar me datën: 5 Shtator 2018, pas 11 javëve ka fituar tenderin: Furnizim me pH meter tek A.K.: " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP ", me vlerë prej 1,800 €.
6 " A3 B " SH.P.K. Regjistruar me datën: 1 Shtator 2018, pas 16 javëve ka fituar tenderin: Kalibrimi i pajisjes Kelman Transport X tek A.K.: "Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A., me vlerë prej 8,791 €.
7 " ZENITH GROUP " SH.P.K. Regjistruar me datën: 27 Gusht 2018, pas 9 javëve ka fituar tenderin: Sanimi i hidroizolimit te kulmeve dhe terasave në laboratoret e fakultetit teknik tek A.K.: UNIVERSITETI I PRISHTINËS, me vlerë prej 297,000 €.
8 " NATONII " SH.P.K. Regjistruar me datën: 17 Gusht 2018, pas 5 javëve ka fituar tenderin: MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SHKOLLORE DHE SHENJEZIMI I VIJAVE NE FUSHAT SPORTIVE tek A.K.: KOMUNA E ISTOGUT, me vlerë prej 7,985 €.
9 " U - UNIQUE " SH.P.K. Regjistruar me datën: 8 Gusht 2018, pas 17 javëve ka fituar tenderin: Furnizimi me dyer,shkallë tavani,paisje elektrike si dhe molerimi i brendshëm i objektit tek A.K.: KOMUNA E KAMENICËS, me vlerë prej 3,999 €.
10 "METRONEX" D.O.O. Regjistruar me datën: 27 Korrik 2018, pas 8 javëve ka fituar tenderin: Prokurimi i furnizimeve për zyra të konsumit për Qendrën Shëndetësore në Mitrovicën e Veriut tek A.K.: OPŠTINA SEVERNA MITROVICA, me vlerë prej 7,545 €.
11 " YBA " SH.P.K. Regjistruar me datën: 25 Korrik 2018, pas 14 javëve ka fituar tenderin: Renovimi i objekteve në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina-Faza ll tek A.K.: UNIVERSITETI I PRISHTINËS, me vlerë prej 18,400 €.
12 " I & B - GROUP " SH.P.K. Regjistruar me datën: 20 Korrik 2018, pas 17 javëve ka fituar tenderin: Asfaltimi i rruges qabiq tek A.K.: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, me vlerë prej 92,238 €.
Hulumto Sipas Institucionit


Ose:

Hulumto Sipas Industrisë